Zásady ochrany osobních údajů

úno, 16 2024

Úvod

Vítejte na stránkách Masáže Ewa. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. V následujících odstavcích se dozvíte, jaké údaje o vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Podrobně si představíme, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, v souladu s platnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše praxe zabezpečení a ochrany vašich osobních údajů je vysoce prioritní a jsme zavázáni chránit vaše soukromí. Pro jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na email: [email protected].

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytování a neustálého zlepšování našich služeb. To zahrnuje nejen základní kontaktování v případě objednávek služeb, ale také zasílání informací o novinkách a speciálních akcích. Žádné vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Všechny informace jsou zpracovávány s nejvyšší možnou péčí a v souladu s právními normami.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání. Dále máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Veškeré žádosti v souvislosti s vašimi právy můžete směřovat na výše uvedený kontaktní email. Jsme zde, abychom vám s jakýmikoliv dotazy či požadavky ohledně ochrany soukromí pomohli.

Bezpečnostní opatření

Pro zabezpečení vašich osobních údajů používáme různá technická a organizační opatření. Tyto opatření jsou navržena, aby chránila vaše údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo jakýmkoliv jiným druhem nezákonného zpracování. Veškeré osobní údaje jsou ukládány na bezpečných serverech a jsou přístupné pouze oprávněným osobám.

Vlastníkem webových stránek masazeewa.cz je Karolína Jandová s poštovní adresou: Masarykova 37, 602 00 Brno, Česká republika. Pro kontakt využijte email: [email protected].