Obchodní podmínky

úno, 16 2024

Úvod

Web Masáže Ewa, provozovaný Karolínou Jandovou, sídlem Masarykova 37, 602 00 Brno, Česká republika, je poskytovatelem informací o masážních salónech a souvisejících službách. Tento dokument, označovaný jako Obchodní podmínky, stanovuje rámcové podmínky užívání webu masazeewa.cz a služeb, které jsou prostřednictvím tohoto webu nabízeny. Významem těchto obchodních podmínek je upravit vztahy mezi provozovatelem webu a jeho uživateli, jakož i definovat práva a povinnosti obou stran. Provozovatel se zavazuje poskytovat služby v souladu s těmito obchodními podmínkami a uživatel se zavazuje tyto podmínky dodržet při utilsání webu a jeho služeb.

Definice služeb

Web Masáže Ewa poskytuje ucelený přehled o masážních salónech, jejich nabídkách a specialitách. Zaměřuje se na širokou škálu masáží, od relaxačních po terapeutické. Informace zahrnují popisy služeb, umístění salónů, cenové relace a kontakt na salóny. Cílem je zjednodušit uživatelům proces vyhledávání a výběru masážního salónu, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám a přání. Uživatelé mají možnost procházet různé kategorie a přesně specifikovat, jaký typ masáže hledají, čímž mohou lehce objevovat nové a zajímavé možnosti pro relaxaci a péči o tělo.

Podmínky užívání

Užívání webu masazeewa.cz a jeho služeb je podmíněno akceptací a dodržením obchodních podmínek. Uživatelé jsou povinni se seznámit s těmito podmínkami a řídit se jimi. V případě nesouhlasu s jakoukoliv částí obchodních podmínek je uživatelům odepřen přístup k webu a jeho službám. Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tyto obchodní podmínky změnit. Je zodpovědností uživatele pravidelně kontrolvat aktuálnost obchodních podmínek a řídit se jimi.

Ochrana osobních údajů

V souvislosti s užíváním webu a jeho služeb může dojít k zpracování osobních údajů uživatelů. Provozovatel webu se zavazuje tyto údaje chránit v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Jakékoliv shromažďování, zpracování a užívání osobních údajů bude prováděno pouze za účelem poskytování a zlepšování služeb webu a nebude předáno třetím stranám bez explicitního souhlasu uživatele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů a právech uživatelů jsou popsány v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na webu.

Kontaktní informace

Pro jakékoliv dotazy, náměty nebo připomínky související s webem Masáže Ewa, jeho obsahem nebo službami, se prosím neváhejte obrátit na provozovatele webu, Karolínu Jandovou, na emailovou adresu [email protected] nebo poštovní adresu Masarykova 37, 602 00 Brno, Česká republika.